Produk Batu Mulia
CODE: 32791 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope-Spessartine (Garnet)
1.63 Carats
7.97 x 6.92 x 3.59 mm
Rp. 550.000

Product Details...
CODE: 32781 pc
batumuliashop.com
Natural Prasiolite (Quartz)
8.91 Carats
20.58 x 8.73 x 6.09 mm
Rp. 450.000

Product Details...
CODE: 32771 pc
batumuliashop.com
Natural Citrine (Quartz)
6.59 Carats
15.93 x 10.36 x 6.78 mm
Rp. 600.000

Product Details...
CODE: 32761 pc
batumuliashop.com
Natural Amethyst (Quartz)
11.33 Carats
19.87 x 10.35 x 6.99 mm
Rp. 800.000

Product Details...
CODE: 32751 pc
batumuliashop.com
Natural Citrine (Quartz)
1.72 Carats
7.08 x 6.97 x 4.80 mm
Rp. 300.000

Product Details...
CODE: 32741 pc
batumuliashop.com
Natural Rose (Quartz)
8.46 Carats
14.53 x 13.39 x 9.23 mm
Rp. 450.000

Product Details...
CODE: 32731 pc
batumuliashop.com
Natural Amethyst (Quartz)
21.39 Carats
20.00 x 15.59 x 12.19 mm
Rp. 750.000

Product Details...
CODE: 32721 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope Almandite (Garnet)
5.06 Carats
11.93 x 10.02 x 5.23 mm
Rp. 1.000.000

Product Details...
CODE: 32711 pc
batumuliashop.com
Natural Amethyst (Quartz)
4.60 Carats
13.96 x 9.98 x 5.64 mm
Rp. 600.000

Product Details...
CODE: 32701 pc
batumuliashop.com
Natural Heliodor (Beryl)
4.18 Carats
11.82 x 9.03 x 6.72 mm
Rp. 625.000

Product Details...
CODE: 32691 pc
batumuliashop.com
Natural Smoky (Quartz)
4.02 Carats
12.05 x 8.05 x 6.69 mm
Rp. 200.000

Product Details...
CODE: 32681 pc
batumuliashop.com
Natural Peridot
3.18 Carats
9.96 x 7.92 x 5.57 mm
Rp. 800.000

Product Details...
CODE: 32671 pc
batumuliashop.com
Natural Emerald (Beryl)
3.15 Carats
9.54 x 6.40 x 6.44 mm
Rp. 1.250.000

Product Details...
CODE: 32661 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope-Spessartine (Garnet)
2.62 Carats
9.43 x 7.77 x 4.60 mm
Rp. 400.000

Product Details...
CODE: 32651 pc
batumuliashop.com
Natural Sphene
2.47 Carats
9.16 x 6.77 x 4.26 mm
Rp. 600.000

Product Details...
CODE: 32641 pc
batumuliashop.com
Natural Spinel
2.33 Carats
8.66 x 7.58 x 4.49 mm
Rp. 2.000.000

Product Details...
CODE: 32631 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope Almandite (Garnet)
2.29 Carats
8.91 x 6.87 x 4.65 mm
Rp. 500.000

Product Details...
CODE: 32620 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope-Spessartine (Garnet)
1.13 Carats
5.95 x 5.94 x 4.03 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 32610 pc
batumuliashop.com
Natural Indicolite Tourmaline
1.11 Carats
10.46 x 4.09 x 2.62 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 32600 pc
batumuliashop.com
Natural Rhodolite (Garnet)
1.02 Carats
6.32 x 5.00 x 3.79 mm
SOLD

Product Details...

Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |