Produk Batu Mulia
CODE: 13160 pc
batumuliashop.com
Natural Rose Star Quartz
62.59 Carats
22.42x 22.28 x 17.60 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 13130 pc
batumuliashop.com
Natural Emerald
1.07 Carats
8.21 x 4.76 x 3.51 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 13040 pc
batumuliashop.com
Natural Bi Color Quartz
12.00 Carats
18.16 x 13.02 x 6.41 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12990 pc
batumuliashop.com
Natural Zircon
3.97 Carats
9.44 X 7.38 X 5.28 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 13010 pc
batumuliashop.com
Natural Spinel
11.95 Carats
16.53 X 13.56 X 6.62 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 13030 pc
batumuliashop.com
Natural Quartz
23.60 Carats
22.27 X 16.35 X 11.90 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12980 pc
batumuliashop.com
Natural
14.00 Carats
18.97 X 14.19 X 9.56 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 13000 pc
batumuliashop.com
Natural Emerald
5.20 Carats
10.07 X 8.75 X 7.63 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12960 pc
batumuliashop.com
Natural Black Star Sapphire
12.35 Carats
14.07 x 12.42 x 5.49 mm
SOLD

Product Details...
CODE: SH00040 pc
batumuliashop.com
Natural Star Sapphire
6.89 Carats
11.09 x 9.61 x 6.09 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12930 pc
batumuliashop.com
Natural Amethyst
12.67 Carats
18.99 x 13.99 x 9.46 mm
SOLD

Product Details...
CODE: SH00020 pc
batumuliashop.com
Natural Sapphire
1.93 Carats
7.32 x 5.97 x 5.19 mm
SOLD

Product Details...
CODE: SH00030 pc
batumuliashop.com
CODE: N00490 pc
batumuliashop.com
Natural Opal
App: 7.00 Carats
App: 16.00 x 14.00 x 9.00 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12590 pc
batumuliashop.com
Natural Topaz
5.61 Carats
12.53 x 9.34 x 6.44 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12810 pc
batumuliashop.com
Natural Citrine
17.84 Carats
19.27 x 13.74 x 11.15 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12820 pc
batumuliashop.com
Natural Pyrope Garnet
3.18 Carats
10.20 x 8.29 x 4.87 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12830 pc
batumuliashop.com
Natural Topaz
31.33 Carats
19.69 x 15.75 x 10.82 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12800 pc
batumuliashop.com
Natural Topaz
22.82 Carats
16.59 x 12.92 x 10.72 mm
SOLD

Product Details...
CODE: 12580 pc
batumuliashop.com
Natural Rose Star Quartz
72.02 Carats
24.12 x 24.07 x 17.86 mm
SOLD

Product Details...

Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |